Stoptienerpooiers | Child Focus

Laat je niet pakken

 

 

 

 

 

GPS - preventietool slachtofferschap tienerpooiers

 

Als Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen trekt Child Focus hard aan de kar om de problematiek rond tienerpooiers, die vooral erg kwetsbare meisjes treft, op de agenda te plaatsen. Naast pleiten voor opvang en begeleiding willen we het probleem zoveel mogelijk voorkomen. In dit kader hebben we GPS (Girl Power Squad) ontwikkeld om meisjes beter te wapenen en zo het risico dat ze slachtoffer worden te beperken. Net voor de leeftijd waarop ze veelal voor het eerst in aanraking komen met een tienerpooier, willen we meisjes via een tool het fenomeen leren kennen en hen helpen om risicovolle situaties te spotten.

Wat?

GPS biedt u, als begeleiders van jeugdhulpvoorzieningen, informatie over de dynamieken van het tienerpooierfenomeen, alsook handvaten over hoe u hier met jongeren aan de slag kan gaan.

De tool heeft zowel een online als offline dimensie. Onderstaande thema’s komen aan bod: 

  1. vriendschap, relaties en seksualiteit
  2. zelfbeeld
  3. grenzen stellen
  4. vertrouwenspersonen
  5. tienerpooiers

Doelgroep?

Meisjes (met een mentale/emotionele ontwikkeling van iemand) vanaf 11 jaar die verblijven in jeugdhulpvoorzieningen. 

Graag toegang tot de tool?

De tool is gratis. Het enige wat u nodig hebt is een login. Die kan u aanvragen via training@childfocus.org. We sturen u graag jouw unieke login waarmee u toegang krijgt tot het GPS platform en de bijhorende handleidingen.

Om een begeleidersaccount te verkrijgen, kan u een mailtje sturen naar training@childfocus.org
U ontvangt binnen de 5 werkdagen een login. Voor vragen over het tienerpooierfenomeen of een (vermoedelijk) slachtoffer kan u Child Focus 24/7 bellen op het gratis nummer 116 000.

Inloggen op de tool doe je via: www.girlpowersquad.be  

De tool werd ontwikkeld in samenwerking met: CGSO Brugge, Cirkant, Expertisecentrum Helse Liefde, Fordulas, Ghapro, GI De Kempen, GI De Zande, Jez11, Juno, Krinkel, Pimento, Radar, Sensoa, Van Celst, Wingerdbloei & Pascale Rouges (survivor) en kwam tot stand met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting in de kader van het fonds ‘Hope for girls’ en de Nationale Bank van België

Inschrijvingsstop voor deze vormingscyclus. Mocht u interesse hebben voor een vorming in uw voorziening of organisatie omtrent het tienerpooierfenomeen en de Girl Power Squad-tool, aarzel dan zeker niet om meer info te vragen via training@childfocus.org