Stoptienerpooiers | Child Focus

Laat je niet pakken

Onderzoek - Slachtoffers van tienerpooiers in Brussel

In navolging van het onderzoek naar slachtoffers van tienerpooiers in Vlaanderen (2015) mocht Child Focus in 2019 in opdracht van equal.brussels een gelijkaardig exploratief onderzoek uitvoeren in Brussel. Ze legt een harde realiteit bloot: de tienerpooierproblematiek in Brussel bestaat wel degelijk en doorbreekt talrijke taboes waarbij drie opvallende profielen van slachtoffers in het oog springen. Het gaat niet alleen om meisjes met een verleden in of traject door de bijzondere jeugdzorg. Er zijn ook slachtoffers uit welgestelde gezinnen (die op het eerste gezicht geen kwetsbaarheden vertonen) en slachtoffers in het kader van internationale mensenhandel. Het fenomeen is dus veel breder dan gedacht, en we stellen vast dat de daders bij deze verschillende types slachtoffers bepaalde kwetsbaarheden identificeren en hierop inspelen. Bovendien is de huidige aanpak van de problematiek onvoldoende. Ontdek hier het volledige rapport

GPS (Girl Power Squad)

Als Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen trekt Child Focus hard aan de kar om de problematiek rond tienerpooiers, die vooral erg kwetsbare meisjes treft, op de agenda te plaatsen. Naast pleiten voor opvang en begeleiding willen we het probleem zoveel mogelijk voorkomen. In dit kader hebben we GPS (Girl Power Squad) ontwikkeld om meisjes beter te wapenen en zo het risico dat ze slachtoffer worden te beperken. Net voor de leeftijd waarop ze veelal voor het eerst in aanraking komen met een tienerpooier, willen we meisjes via een tool het fenomeen leren kennen en hen helpen om risicovolle situaties te spotten.

Wat?

GPS biedt u, als begeleiders van jeugdhulpvoorzieningen, informatie over de dynamieken van het tienerpooierfenomeen, alsook handvaten over hoe u hier met jongeren aan de slag kan gaan.

De tool heeft zowel een online als offline dimensie. Onderstaande thema’s komen aan bod: 

  1. vriendschap, relaties en seksualiteit
  2. zelfbeeld
  3. grenzen stellen
  4. vertrouwenspersonen
  5. tienerpooiers

Doelgroep?

Meisjes (met een mentale/emotionele ontwikkeling van iemand) vanaf 11 jaar die verblijven in jeugdhulpvoorzieningen. 

Graag toegang tot de tool?

De tool is gratis. Het enige wat u nodig hebt is een login. Die kan u aanvragen via training@childfocus.org. We sturen u graag jouw unieke login waarmee u toegang krijgt tot het GPS platform en de bijhorende handleidingen.

Inloggen op de tool doet u via: www.girlpowersquad.be  

De tool werd ontwikkeld in samenwerking met: CGSO Brugge, Cirkant, Expertisecentrum Helse Liefde, Fordulas, Ghapro, GI De Kempen, GI De Zande, Jez11, Juno, Krinkel, Pimento, Radar, Sensoa, Van Celst & Wingerdbloei en kwam tot stand met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting in de kader van het fonds ‘Hope for girls’ en de Nationale Bank van België

Wilt u graag een (gratis) vorming volgen over tienerpooiers en hoe u de tool kan gebruiken? Schrijf u dan hier in: ChildFocus > Vorming > Professionals > GPS 

 

Bekijk de pakkende filmpjes

Verhaal moeder Slachtoffer doet haar verhaal